Professionals: Traject & Supervisie

Professionals horen zich te blijven scholen,
en de levendigen zouden ook niet anders willen.

Traject professionalisering.
Managers en leidinggevenden groeien mettertijd uit tot bestuurders.
Vakkennis en ervaring blijft een belangrijk deel van het werkkapitaal.
Daarnaast wordt de eigen persoonlijkheid, de breedte en diepte van inzicht, een steeds belangrijker instrument.
Besef van de invloed van aandachtvolle aanwezigheid (gewaarzijn), de werking van verbeelding (visie als procreatie), sturing van nabijheid en afstand (intimiteit), acceptatie van eigen beperkt zijn.

Klik in het linkermenu voor meer informatie.

Supervisie professionalisering.
Voor studenten, coaches en therapeuten die meer verdieping wensen.
Supervisie richt zich op:
- Bij beginners:
Klankbord en feitelijk advies; verbreden van de blik en aangeven wat nog meer mogelijk is; diagnostiek.
- Bij gevorderden:
Supervisie leidt tot meer kwaliteit van handelen. Je eigen proces en ervaring zijn daarin doorslaggevend.
Het is ook voorwaarde om onderscheid te kunnen blijven maken tussen de eigen processen en die van cliënten.
Daarmee wordt ook afhankelijkheid, vermoeidheid en burn-out voorkomen.

Mijn achtergrond is onder andere de Psychosynthese van Roberto Assagioli.
Daardoor ben ik bekend met de (leer-) ervaringen van de transpersoonlijke en transgenerationele psychologie, zoals zijnsoriëntatie, Diamond Approach, systemische opstellingen en Boeddhisme.

 Klik in het linkermenu voor meer informatie.

 

 

  

 

"Je vraagt steeds door naar de feiten plus wat ik zelf meemaakte. Een levendige manier van lesgeven die nieuw voor me is en mijn ervaren en kijken heeft verrijkt."