Door wie: Pieter & Monique

De cursus "Over Liefde en relaties" wordt gegeven door Pieter van Loon en Monique van Reijen.

Monique over Pieter:
 
Pieter weet.

Dingen die mensen heel diep herkennen.
Hij kijkt, luistert en voelt.
En komt met een verhaal, sprookje, of opmerking
Waar je op reageert.
Je wordt blij, opgelucht, boos of verdrietig.
En weet niet precies waarom.
Maar wel dat het klopt.
En dat je wordt begrepen.
 
Bij Pieter voel je een groothartige acceptatie.
Van jezelf.
Wat je ook doet, vindt, niet weet of hebt gedaan.
Zijn “zijn” relativeert, toont  verbanden, geeft lucht...
Verbindt over eeuwen en culturen heen.
Een ontmoeting met Pieter
blijft nooit beperkt tot het moment zelf.

 

Pieter over Monique:

Monique is een wereldvrouw.

Intens levendig en geïnteresseerd is ze, in werelden, bedrijven, culturen, mensen.
En vooral in de verhalen uit de achtergrond: hoe het leven zelf geleefd wordt.
Ze kijkt en luistert onbevangen en weet ineens het essentiële uit woord of gebaar op te vangen.
Ze verbindt vreemden aan elkaar met haar inzet, warmte en humor.

Ik heb haar gevraagd om “Over Liefde” met mij samen te geven, omdat ze feilloos haar aandacht heeft bij trends en bewegingen die ik over het hoofd zie of laat liggen.


 

"Man en vrouw spelen beiden een andere rol in/met/bij liefde, en hebben daarin beperkingen en begrenzingen. En dat doet ertoe. Bij de samenwerking tussen jullie is dat voel- en zichtbaar. Dat zien en ervaren gaf voor mij een belangrijke verdieping."