Feiten zijn de basis

Bij opstellingen zijn vooral de feitelijke gebeurtenissen van belang.
De toenmalige emotionele ervaringen, morele opvattingen of 'psychologische' verwikkelingen blijken eerder verwarrend dan verhelderend te werken. Juist door uit te gaan van de feitelijke gebeurtenissen, die vaak diep hebben ingegrepen in het leven van de familie en haar leden, ontstaat zicht op een diepere realiteit.

Feiten zijn:
- Wie
- Wanneer
- Waar
- Waaraan

Denk bijvoorbeeld aan het vroeg-overlijden van (groot)ouders; 'vergeten' familieleden; ernstige ziekten; oorlog en oorlogshandelingen; doodgeboren kinderen; eerdere relaties; echtscheidingen; adopties. Wanneer een familie afhankelijk was van een bepaalde 'zaak' kan dat ook van belang zijn. Dat kan een huis, boerderij of schip zijn, soms ook een religie of ideologie.

Stamboom

Kijk eens wat je werkelijk weet van je familie (of organisatie). Het maken of opzoeken van een stamboom kan je daar misschien bij helpen. Wie kwamen er voor jou en wat je weet je van hen? Dan merk je ook al snel wat je niet weet, waar je vragen over hebt.

stamboom

 

 

"De foto's en brieven zijn na haar overlijden gelukkig bij een oom beland ... en nu in ons bezit!"