Historie "Ik en de Ander".

Onderstaand vind u informatie over cursussen "Ik en de Ander" die tussen 2005 en 2010 werden gegeven.


 

 "Ik en de Ander", doorlopende cursus over mensen in ontwikkeling.
Het is geen therapie, maar wel personal, mental  en collateral coaching.
 

 

"De Ander toelaten, om dichter bij jeZelf te komen." (Carien & Linda)

Je kunt je bewust worden van de thema's in je leven, je zoektocht naar persoonlijke groei. Welke rol wil jij in je leven vervullen? Wat kun je hier en nu kenbaar maken?

Je leert kijken naar jezelf en naar anderen, op verschillende niveaus, vanuit verschillende perspectieven. Je herkent gedragspatronen en weet die te wijzigen. Je neemt de tijd om even stil te staan, bij je zelf te zijn. En van daar uit ga je weer bewegen, zoek je het contact met de ander.

Koester je ziel in de schaduw van het mysterie. Waar het onbewuste aanwezig is in het bewustzijn kom je in het gebied van ‘the inner secret'. De plaats waar het mysterie en het samenzijn met enkele anderen je leidt tot nieuwe wegen, tot nieuwe ervaringen, nieuwe mogelijkheden.

 

 

The Inner Secret, de Reis naar het Zelf. Najaar 2007.

Deze reis is zo oud als de mensheid en zo nieuw als iedere dag.
Het diepste geluk ligt besloten in je eigen wezen.
Hoe het geheim te ontdekken, te leren hanteren?

Je kunt opnieuw een boek lezen, een opleiding volgen, een cursus doen, maar waar vind je de medereizigers voor wat je echt zoekt en wat je werkelijk zelf kunt doen?

Deze serie bijeenkomsten staat niet op zich. Ze werd al meerdere malen gegeven en gaat steeds door. Diepgang en richting worden bepaald door de vragen en inbreng van jou en de anderen. Sommigen namen al eens eerder deel en anderen komen voor het eerst. Steeds weer zoeken we naar de stap, het bewustzijn of het inzicht dat voor jou nu van belang kan zijn.

Over deze reis, de schatten en de vindplaatsen is veel geschreven.
Je kunt in de heel oude boeken zoeken, bijvoorbeeld in de Kabbala of bij de alchemisten.
Meer van deze tijd zijn de sprookjes van Paul Coelho, of "De kracht van het Nu" van Eckhart Tolle.
Rhonda Byrne schreef ‘The Secret' met allerlei aanwijzingen, gezegden en vingerwijzingen.

- Wat is een Leerling zonder Leraar?- Wat is een Leraar zonder Leerling?- Het is alleen de Leerweg die hen verbindt.

 

In iedere serie bijeenkomsten neem ik voor mezelf een ander aandachtspunt.
Zo werd eerder aandacht besteed aan de ontwikkeling van het groepsproces en de gedachten van Irving Yalom hierover; aan het samengaan van een spirituele waarde als 'mededogen' met de directe interactie. Het boek dat ik daarbij gebruikte was van M.B. Rosenberg en heet "Geweldloze communicatie, ontwapenend en doeltreffend".
In de volgende serie kwam de rollen en invloeden van 'de getuige' naar voren.  In de najaarsserie 2008 ging de aandacht naar de omgang met een levensopdracht. "The last Barrier" van Reshad Feild diende mij daarbij als leidraad.
Daarna: "Over de wil tot liefde, in al hun verschijningsvormen". Met op de achtergrond Ken Wilber: 'Het Atman Project"  en Maslov; "Psychologie van het menselijk zijn".
Najaar 2009 was er het verhaal van Karlfried Durckheim. Iemand waar mijn Oom Ton in de leer was, tegen de zin van mijn vader in. De titel: "De roep om de meester". Met daarin gedachten over het verschil tussen Leerlingen, Meesters en Wijzen. Vlekkeloos sluit hij aan bij Tuth Chin Nam in het 'Het Tibetaanse boek van leven en sterven'.
Voorjaar 2010 was het "Transpersoonlijke Ontwikkeling" van Roberto Assagioli. Hij beschrijft de verwevenheid van de psychologische en spirituele (transpersoonlijke) ontwikkeling van de mens en de verschillende stadia daarin. De vraag of spirituele ontwikkeling leidt tot 'verlichting' en hoe dan, of we dat eigenlijk wel wenselijk vinden, heeft ons enkele avonden bezig gehouden.

 


 

In de serie mei-juni 2010 onderzoeken we het eigen "zelf-beeld": 
 - Hoe ontstaat het, waardoor wordt het beïnvloed?
 - Waar is het werkelijkheid, waar een vergeten of gewenste fictie?
Daarbij kijken we naar handeling als instrument van manifestatie.
Eenvoudiger gezegd: Het wordt zomer!
    Wat kun je doen om de zomer en jezelf tot volle levendigheid te brengen?
    Ook als je nog allerlei gewone sores erbij hebt!


 

"Hechte partnerrelaties zijn een safe haven: we hoeven maar aan onze dierbaren te denken en we worden rustiger”. (Sue Johnson)

Najaar 2010: Het oefenen van liefde.

- Wat doe je om contact te maken?
- Kun je kwetsbaar zijn, wanneer jij dat wilt?
- Waar gaat je energie naartoe?
- Wie kies jij? Of laat jij je kiezen?
- Welke rol speelt aandacht voor jou:
of bevestiging, aanraking, passie, seksualiteit?
- Wat volg jij om te weten wat goed is:
je denken, emotie, intuïtie, normen, voelen?
– Waar ligt de overgang van intens liefdevol naar vrijgevigheid?

Na vijf avonden zal je liefdesleven anders, rijker zijn.
Zeker zal de hoop weer tot leven komen, dat ook jij jouw verlangen kan leven en vervullen.

Na vijf avonden is de dans waarin mannelijkheid en vrouwelijkheid naar elkaar zoeken nog niet voorbij.
Daarom gaan wij deze cursus nog een paar keer geven, met steeds een andere inhoud.
Betrouwbaar en onvoorspelbaar: grillig als liefde willen we zijn, en steeds aansluitend bij jouw leven en wensen.


Het oefenen van liefde: Programma vijf avonden, najaar 2010.

 

Openingsavond:

De weg naar het hart

Toegankelijk Ontvankelijk Betrokken

Het dragen van verlangens

Liefde is erfelijk en a-persoonlijk

 

2e avond:

Dichtbij het hart

Duivelse dialogen

Het verdragen van nabijheid

Het denken mag er ook bij

 

3e avond:

Ruimte voor het hart

Minnaars maken een tuin

Het verdragen van lelijkheid

Jezelf in de ogen zien

 

4e avond:

Raak aan het hart

Vind het lef je pijn te laten zien

Liefde is zeer betrouwbaar

Geliefden zijn onvoorspelbaar

 

Laatste avond:

Scheidend hart

Tussen droom en werkelijkheid

Hereniging

Staan menselijke betrekkingen

 
“Mensen met hechte relaties kunnen de buitenwereld beter aan." (Sue Johnson)Het oefenen van liefde. Avondstructuur:

We werken afwisselend met twee basis-indelingen.
De ene is gericht op het herkennen, beïnvloeden en trainen van gedragspatronen.
Het andere is gericht op het vergroten van je eigen gevoeligheid, intuïtie en inzicht.

 
19,15
Ontvangst
19,30 Aanvang

Korte ronde
     

Toelichting op onderwerp van de avond

Mini-lecture: kennis-overdracht
19,45 Oefening
ruimte voor aantekeningen
ruimte om te spreken:
Waarin sluit dit aan op jouw ervaringen?
Ruimte om te kijken:
Hoe doen we dat vandaag, hier & nu, onderling?
20,45 Pauze
21,00 Korte ronde
21,05 Verdieping:
mini-lecture, gesprek, geleide fantasie of visualisatie
21,20 ruimte voor aantekeningen
ruimte om te spreken:
Wat voor aanvullends heb je nu ontdekt?
21,35 ruimte om te spreken:
Wat kun je hiermee in het dagelijks leven doen?
Hoe ga jij dit de komende week vormgeven?
21,50 Afronding
22,00 Sluiting

Bovenstaande indeling is een weergave van het raamwerk.
Wanneer we "oefenen in liefde" zal het raamwerk ongetwijfeld op de helling gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Meer overzicht, meer rust, meer kracht. Ik laat me niet meer opwinden of afleiden!"