Over de Naam

Procesbegeleiding:
Omdat iedere ontwikkeling een proces is.
Het begint vanzelf: als het zaad dat zich vestigt in de aarde groeit uit.
Het is wel stuurbaar maar niet veranderbaar; het proces eindigt welhaast ongemerkt.
Het voltrekt zich.
Alleen terugkijkend, achteraf, kun je zien dat het zich zo voltrokken heeft.
En welke vruchten je er nu van mag verder dragen.

 

'Alcade' is een oude term met meerdere betekenissen en spellingswijzen.
Waarschijnlijk is deze titel ontstaan in het Verre Oosten, vervolgens opgenomen in het Arabisch en tijdens de Moorse periode (711-1065) vanuit het Iberisch Schiereiland naar West-Europa gebracht. Vanuit Portugal werd ze ook naar Zuid-Amerika gevoerd.

 

Het is een aanspreektitel voor iemand die enige kennis van gebruiken en wetten heeft verzameld, en die voor enige tijd een bepaald gebied in beheer heeft gekregen.
Zowel het een als het ander mag je ruim zien.
In het Spaans was het de commandant van een versterkte plaats, de heer van een kasteel of fort.
In het Braziliaans Portugees wordt met dezelfde term de directeur van een gevangenis bedoeld, in het Frans gold deze titel een burgemeester of gouverneur van een landstreek.
In het Arabisch wijst het naar een rechtbank of de leden daarvan, zo kan het ook een aanduiding voor een stamoudste zijn.
Behalve de twee kenmerken die ik al noemde onthult zich er daarmee nog een: impliciet duidt het naar hiërarchie; onder- en boven schikking, verantwoording nemen voor je talenten, je plaats weten en waar maken.

Er zit ook een element van vastigheid, stevigheid in. Het is ook de plaats waar je een schip aanmeert.
De 'kade' zoals we in het Nederlands zeggen.

De naam sprak mij aaan vanwege de kracht en de flexibiliteit die erin weerklinkt. Ook het (blijven) studeren en ontwikkelen. Het toepassen en de bereidheid daarmee zichtbaar en verantwoordelijk te zijn. Ten dienste van anderen, juist ook als het moeilijk of ingewikkeld is.
Schuilt er niet een 'Alcade' in ieder van ons?

 

Overigens was ik niet de eerste die de kracht van deze naam opvatte. Kort nadat ik de keus maakte vertelde een Marrokaanse cliënte mij dat 'Alqaida' in oorsprong dezelfde betekenis had.
Nog later hoorde ik ook over "The Kingdom of AlCaid": een virtuele gamewereld. Vol van Edele Vrouwen, Volhardende Helden en Vergulde Oorkonden.

 Spellingwijzen kunnen zijn: Alcade, Alkade, al-caid, Alqaida, Alcalde, Alkaide, Hal-cadi, of El caid.

  

 

"Je uitnodiging om helemaal aanwezig te zijn met alles wat er was, tijd nemen om een eigen plekje te maken op de bank, je zorg met thee… Dat heeft me goed gedaan."