Relationeel Leidinggeven

Ontmoeten, ervaren, leren en toepassen. Steeds weer.
De deelnemers brengen eigen praktijk-ervaring en kennis in.
Daarbij brengen wij passende modellen en zienswijzen.
Gezamenlijk verbinden we praktijk en theorie naar mogelijkheden en alternatieven.
Zoekend naar de eigenheid van het individu en het specifieke van de groep of de situatie.

  • Motivatie en visie als instrumenten voor richting.
  • Betekenis en bezieling als basis voor draagvermogen.
  • Autoriteit en afhankelijkheid voor het resultaat.

 

Training Relationeel Leidinggeven en Samenwerken  
Leidinggeven is meer dan opdrachten uitdelen.
Het is dagelijks samenwerken en op het juiste moment het voortouw in handen nemen. Leidinggeven is vooral ook doelen stellen en motiveren; resultaten afwegen aan het belang van het bedrijf en de capaciteiten van de medewerker.

Samenwerken is meer dan het 'leuk' houden. Juist door elkaar aan te spreken wordt de samenwerking intensiever en effectiever. De relatie die je met elkaar hebt, bepaalt of jouw beslissing of kritiek ook geaccepteerd wordt. 

Enkel een goede inhoudelijke of vakmatige aanpak is niet meer voldoende om te komen tot een betere onderlinge samenwerking, om leerlingen te begeleiden, om om nieuwe medewerkers te behouden, of om effectiever te werken.

In deze training worden de deelnemers aangesproken op hun eigen praktijkervaring.
Vragen die bij die praktijk steeds aan ieder gesteld worden:

  • Hoe pak jij het dan aan?
  • Wat kun je nog meer doen?
  • Wat heb je in huis om op terug te vallen als het moeilijker wordt? 

De training Relationeel Leidinggeven en Samenwerken werd ontwikkeld voor leermeesters, waaronder directieleden, in de natuursteenbedrijven. Daar werd de training in de afgelopen 5 jaar een 15 maal gegeven in opdracht van Bouwradius Training en Advies. Op verzoek werd de training uitgebreid voor leidinggevenden en middenkader in andere sectoren.

De training bestaat uit 5 dagen van 2 dagdelen, met steeds een tussenruimte van enkele weken. Na iedere dag kiezen de cursisten een eigen werk-opdracht die zij in de tussenliggende periode uitvoeren.

Proces en resultaat van de opdracht worden iedere volgende cursusdag plenair besproken. Hiermee wordt de lesstof steeds gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. 

De cursus bevat een 20-tal praktische modules. Naar gelang de interesse en de praktijkervaring van de deelnemers kiezen de trainers per dag, soms zelfs per uur, welke modules aan bod komen. Veel gevraagd zijn:

- Introduceren van nieuwe medewerkers;

- introductie van nieuwe taken, ook bij oudere medewerkers;

- Motiveren en motivatie; de dagelijkse motor in het werk;

- Competenties herkennen en benoemen, normstelling;

- Instructie geven: opdrachten geven en kennis overdragen;

- Leidinggeven, afhankelijk van de situatie en de betrokkenen;

- Praktische communicatie-modellen en oefeningen;

- Feedback geven, zodat de ander er van leert;

- Beïnvloeding van andermans en eigen gedrag;

- Ontwikkelingsfasen van jezelf en je collega's of medewerkers;

- Beoordeling: normen stellen en resultaten wegen, vertellen hoe het zit;

- Conflicthantering en bemiddeling; ook het aantekeningen (verslag) maken;

- Delegeren: taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid;

- Onderhandelen; juist als je nog met elkaar verder zal gaan.

Bij de meeste modules worden korte oefeningen gedaan.  
De cursisten worden steeds uitgenodigd om over hun eigen ervaringen te vertellen, ook aan de hand van hun specifieke werk-opdracht, en op elkaars ervaringen te reageren.
De collega's zijn goed in staat om feedback te geven en praktische adviezen aan te dragen.
De trainers zorgen ervoor dat de praktijkervaringen ook theoretisch bekeken worden, zodat de cursisten in nieuwe situaties voldoende zelfstandig zijn om eigen oplossingen te vinden. 

Pieter van loon geeft deze training samen met een even ervaren collega, zodat de cursisten kunnen zien en ervaren dat er bij iedere vraag verschillende antwoorden mogelijk zijn. Dit stimuleert de cursisten om hun eigen persoonlijke mogelijkheden en stijl te gaan ontwikkelen.Daarbij garandeert deze aanpak dat de cursus levendig blijft en dat iedere cursist voldoende tijd en aandacht krijgt om tot intensief leren te komen. 

Groepssamenstelling: Minimaal 8, maximaal 18 deelnemers, bij voorkeur uit verschillende afdelingen of bedrijven.

 

 

  "Ga ik doen: Wat kan verbeterd worden in ons bedrijf en welk aandeel kan ik hierin hebben?"