Supervisie

Mensen die werken met mensen blijven mensen, gelukkig.

Supervisie richt zich op:

Bij beginners:
Klankbord en feitelijk advies; verbreden van de blik en aangeven wat nog meer mogelijk is.

Bij gevorderden: 

Supervisie leidt tot meer kwaliteit van handelen. Het is ook voorwaarde om onderscheid te kunnen blijven maken tussen de eigen processen en die van cliënten. Daarmee wordt ook afhankelijkheid, vermoeidheid en burnout voorkomen.

Mijn achtergrond is onder andere de Psychosynthese van Roberto Assagioli.
Daardoor ben ik bekend met de (leer-) ervaringen van de transpersoonlijke en transgenerationele psychologie, zoals zijnsoriëntatie, Diamond Approach, systemische opstellingen en Boeddhisme.

 

Bewuste component

- De ontwikkeling van doelgericht vakmatig handelen, waarbij toepassing en evaluatie van leerstof (methoden en modellen) van belang is.

- Het leren onderscheiden van de verschillende niveau's van interactie en verandering; het kiezen van adequate interventies.

Semi-bewuste component

- Het onderkennen en gebruik maken van parallelprocessen die zowel steunend als storend kunnen zijn.

- het openen van de blik voor perspectieven die mogelijk de effectivieit van het handelen beinvloeden terwijl de betrokkenen daar op dat moment niet of slechts ten dele bewust waren.

Onbewuste of intuitieve component:

- Het blijven innemen van een basispositie die respectvol is naar het leerproces van de cliënt en naar de eigen competenties en ontwikkeling.

- Het serieus nemen van eigen gevoelens, eigen weten, als signalen van de richting die toegankelijks is. Waarbij vragen over de inzet en timing uitgesteld kunnen worden totdat de noodzaak van handelen (nessecitas) blijkt.

 


 

 

 

 

"Dank je! Voor de inspiratie en zachtheid van vanmiddag!"