Voorbereiding

Voorbereiding

De beste voorbereiding is het deelnemen aan een workshop en mee maken wat er gebeurt. Van daaruit zullen er vragen bij je opkomen en kun je kiezen mij te bellen, op internet te kijken of een boek te lezen. Het kan ook andersom.

Wanneer je geïnteresseerd bent in de methodiek van systemische opstellingen dan is “De verborgen dynamiek van familiebanden” een stevige en heldere ingang. Ben je meer geïnteresseerd in de sfeer en oorsprong van dit werk dan geeft “Stilte in het midden” vele aanknopingspunten. Beide boeken zijn geschreven door Bert Hellinger, die de afgelopen decennia deze methode op de voorgrond bracht.

Op internet is gedetailleerde informatie te vinden op www.Hellinger.com en www.opstellingen.net.
Op de site van Michaël Molenaar, www.syst.nl, worden enkele boeken gepresenteerd, kunt u een korte video zien of een proefschrift lezen.
Vanuit de familieopstellingen werden ook de organisatieopstellingen ontwikkeld. Jan Jacob Stam schreef: “Het verbindende Veld; organisatieopstellingen in de praktijk”.

Stamboom

Om je voor te bereiden kun je ook eens kijken wat je weet van je familie (of organisatie). Het maken of opzoeken van een beknopte stamboom kan je daar misschien bij helpen. Kijk eens wie er voor jou kwamen en wat je wel van hen weet. Dan merk je ook al snel wat je niet weet. Is er iets of iemand buitengesloten, geheim geworden? Is er misschien een opa, tante of neef die er meer van weet?

 

 

 

 

 

Als je graag nog verder wilt gaan kun je eens naar de volgende vragenlijst kijken.
En voordat je het vergeet: de beste voorbereiding is deelnemen aan een workshop.

 

Vragen over de familie.
Overgenomen uit "Vliegen met sterke vleugels" van Bertold Ulsamer.

Feiten over de relatie:

Waar en wanneer hebben je ouders elkaar leren kennen?

Hoe oud was je moeder toen?  En je vader?

Hoe oud waren ze toen ze trouwden en indien ze niet getrouwd waren of als ze later gescheiden zijn, wat was de reden hiervan? Wie is er weggegaan?

Had je vader of moeder vroegere belangrijke liefdes, verloofden of echtgenoten?

Hoeveel broers en/of zusters heb je? (ook halfbroers en -zusters)

Hoeveel broers en/of zusters heeft je moeder?

Hoeveel broers en/of zusters heeft je vader?

 

Een op jonge leeftijd overleden familielid wordt nog wel eens vergeten.

Heb je jongere broers en/of zusters die op jonge leeftijd overleden zijn?

Is je vader of moeder overleden vóór je vijftiende?

Hebben je broers en/ of zusters op de een of andere manier een zwaar lot te dragen?

Zijn er broers en/of zusters van je moeder op jonge leeftijd overleden?

Zijn er broers en/of zusters van je vader op jonge leeftijd overleden?

Zijn er broers en/of zusters van je grootouders van moederszijde op jonge leeftijd overleden?

Zijn er broers en/of zusters van je grootouders van vaderszijde op jonge leeftijd overleden?

Zijn er vaders of moeders met kinderen jonger dan 15 jaar overleden?

Is er een vrouw in de familie overleden tijdens de bevalling, aan de gevolgen van de bevalling of heeft zij er ernstig letsel aan overgehouden?

 

Misdaad, ernstig onrecht of zware schuld kunnen door werken over meerdere generaties.

Heeft een familielid een misdaad begaan, zoals moord of doodslag?

Was een familielid de dader van seksueel misbruik?

Was er iemand in de familie ‘fout' in de oorlog?

Is er iemand onrechtmatig erfgenaam?

 

Noodlottigheid, uitgestoten familieleden, verlies van biologische ouders of land van herkomst.

Heeft er iemand in de familie zelfmoord gepleegd?

Werd er iemand slachtoffer van een misdaad?

Was er iemand lichamelijk of verstandelijk gehandicapt?

Zat er iemand in een psychiatrische inrichting?

Zat er iemand in de gevangenis?

Ging er iemand failliet?

Was er iemand homofiel?

Is er iemand op de een of andere manier uit de familie gestoten? 

Is er iemand weggelopen?

Zijn er onechte kinderen?

Werd er een kind aan pleegouders of familieleden weggegeven? 

Zijn er pleegkinderen of adopties?

Werd er iemand uit zijn land verdreven of is hij eruit gevlucht?

Is er iemand met ouders van verschillende nationaliteiten?

Was er in de een of andere vorm een tragisch noodlot?

Is er sprake van dit soort noodlottige gebeurtenissen in de familie van je vader en moeder?

Of in de familie van je grootouders?

Of in de familie van je overgrootouders?

 

Een goed overzicht over de familie krijg je door middel van de stam­boom of de genealogie.

¹Je familie van herkomst bestaat uit de systemen (gezinnen) van je ouders, grootouders en voorouders. Dat omvat dus je (half) broers en zussen, je overgrootouders etc. Daarbij ook eerdere partners van hen en mensen waarmee familieleden een bijzondere lotsverbondenheid (in de oorlog samen ondergedoken, bijvoorbeeld) hebben.

² Je huidige systeem bestaat uit je gezin: je partner en je kinderen, en daarbij eerdere relaties van jou en je partner, en eventuele kinderen daaruit. Ook de mensen waar jij of een van je  gezinsleden een bijzondere lotsverbondenheid mee hebt maakt deel uit van het huidige systeem ( bijvoorbeeld iemand die jouw leven heeft gered, iemand met wie je een zware beproeving op leven en dood hebt doorstaan, een kind van een familielid waar een intense zelfgekozen band mee bestaat)

 

 

 

"Dus als ik nog niet weet wat mijn vraag is, dan mag ik toch komen?"