“Ik voelde me steeds welkom, vriendelijk ontvangen. En iedere sessie verbaasde me. Dat er zoveel in gang gezet kan worden, met zoveel humor en zo snel.” 

Heb je een vraag?

of

 

Coaching en therapie

Moed mag.

Om dingen werkelijk aan te pakken. Ook om steun en hulp te zoeken. Ook om de aanpak en het tempo te kiezen dat optimaal is, die jou nu echt het beste op weg helpt.

Een ervaren coach voor ieder die meer van het leven wil maken. Of het over jezelf gaat, over je werk of over je relatie: jij bent welkom.

Het verlangen om je verder te ontwikkelen brengt nog wel eens crisis en ongemak met zich mee. Professionele begeleiding kan je helpen de ontwikkeling effectiever en sneller te laten verlopen. Je kunt het mental, personal, life coaching of therapie noemen: in ieder geval krijg je werkelijk nieuwe inzichten en ervaringen.

Persoonlijk en intensief:

  • Eigen kracht, vrijwilligheid en verantwoordelijkheid.
  • Jij en ik werken samen.
  • Je betaalt voor opleiding, kennis en ervaring; voor werkelijke aandacht, zorgvuldigheid en inzet: professionaliteit. Humor en lichtheid komt er ook bij; die maken we samen.
  • Je komt op tijd, bent bereid, vertelt wat er in je omgaat.

Dit werkt effectief.

Mail me of bel naar 06 37 28 35 55 voor een eerste afspraak. Een kennismakingsgesprek verplicht tot niets. Wanneer u besluit er geen vervolg aan te geven bent u er ook geen vergoeding voor verschuldigd.

Ontwikkelingspsychologie voor volwassenen: Iedere levensfase vraagt om het ontdekken van nieuwe inzichten en mogelijkheden.

Voor Vakmanschap is steeds weer overgave, een verse blik, sturing, inzet en oefening vereist. Een ervaren psycholoog die je daarbij helpt, steunt en begeleidt.

English spoken

As I studied for a year in the UK and worked several years in an international environment I’m fluent in English, though not flawless.

Relatietherapie: ‘Emotionally Focused Therapy’ of ‘EFT’.

In de eerste fasen van een relatie zijn partners doorgaans intens verbonden. Ze zijn voor elkaar toegankelijk, ontvankelijk en betrokken. Daarmee schenken ze elkaar vrolijkheid, vertrouwen, veiligheid en vrede. In warme seks en seksualiteit wordt dat onderzocht, bevestigd en versterkt. Er ontstaat een hechte basis door samen in het leven te staan, keuzes te maken, verlangen en tegenslag te delen.

In de loop van tijd maakt iedere partner veranderingen door en verandert ook de relatie. Het leven zelf biedt zowel de verleiding als de noodzaak om weer meer afstand te nemen. Afstand die kan leiden tot verwijdering. De oorspronkelijke basis lijkt geheel verloren te gaan en er ontstaan vicieuze relatiepatronen die tot meer en meer verwijdering leiden. De een voelt zich verlaten, de ander voelt zich opgejaagd. Beiden ervaren verdriet, onmacht en eenzaamheid.

Als relatietherapeut help ik u in enkele sessies weer op weg en steun ik u beiden om samen een nieuwe aansluiting te vinden.

Het beste is me te mailen of te bellen op 06 37 28 35 55. Doe dat nu.

‘Emotionally Focused Therapy’ (EFT) is een gestructureerde relatietherapie.
In 4 tot 12 sessies ga ik met u samen de vicieuze gedragscirkels herkennen en doorbreken. We maken weer ruimte waarin u elkaar kunt ontmoeten en u kunt in de sessies ook ‘oud zeer’ opruimen. De basis van waaruit u elkaar in het begin verkozen en ontvangen hebt komt weer terug in beeld. Gevoelens van onmacht nemen af; de wederzijdse bereikbaarheid neemt gelukkig weer toe. Zo gaan jullie opnieuw hecht en verbonden bij elkaar komen, elkaar terug te vinden, lief hebben, steunen en stimuleren.

EFT is, net als psychosynthese, een ‘non-pathological’ benadering. Perioden met zorgen, problemen of tegenslag zijn fasen die aandacht verdienen. Het zijn ook perioden van inzicht en groei naar een meer volledig eigen leven binnen een meer volwassen partnerrelatie.

De basisprincipes van deze relatietherapie werden door Sue Johnson leesbaar en herkenbaar beschreven in haar boek: “Houd me vast: Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie”.
Het boek lezen kan een goede stap zijn, vooral als u het ook op een positieve manier met elkaar kunt bespreken. Wanneer dat moeilijk is of ‘er niet van komt’ zal ik u helpen om met elkaar het gesprek aan te gaan. Het boek is daarvoor echt niet nodig.

Meer weten? Mail me of bel me op 06 37 28 35 55. Doe dat nu.

Visie & Psychosynthese, in Amsterdam Centrum

Ieder van ons is een dynamisch wezen,
vol van schijnbaar tegenstrijdige driften en verlangens, gevoelens en gedachten.

Wanneer mensen bij mij komen hebben ze vaak al van alles geprobeerd, binnen hun eigen mogelijkheden. Het is aan mij om ze te helpen hun kwaliteiten, competenties en ervaringen samen te brengen, zodat er werkelijk iets nieuws kan ontstaan.

Psychosynthese is een psychologie van “de vierde weg”.
Een humanistische, transpersoonlijke psychologie die recht wil doen aan alle facetten van mens zijn.

Zij beschouwt de mens als:

zelfstandig, emotioneel, mentaal, sociaal, sexueel en spiritueel;
in een natuurlijk proces van voortdurende ontwikkeling naar steeds ruimere mogelijkheden en bewustzijn;
met een verlangen naar ontplooiing van alle mogelijkheden en kwaliteiten;
met het streven naar een zinvol bestaan, in eenheid en verbondenheid met zijn omgeving.

In deze ontwikkeling komt ieder meer en meer in contact met het werkelijke ‘zelf’, waarin bezieling en bezield-zijn ervaren worden. Hierbij komen kwaliteiten vrij als vreugde, daadkracht, creativiteit en toewijding.

De term ‘synthese’ verwijst naar de mogelijkheid van integratie van conflicterende delen van de persoonlijkheid. Ook naar de conflicterende delen van de wens en de uitvoering. De psychosynthese vernieuwt de onderlinge relatie van deze innerlijke psychologische delen.
Wensen kunnen zich vervullen, doelen worden gerealiseerd.

Roberto Assagioli (1888 – 1974, collega van Freud en Jung) beschouwde de wil als het centrale sturingsmechanisme van het menselijk handelen. Problemen en tegenslagen zijn voor hem als fasen in het leven die aandacht verdienen. Daarmee ook als kansen op inzicht en groei.

Psychosynthese coaching en therapie bevordert tegelijkertijd uw individuele bewustwording en een toename van gemeenschapszin tussen mensen. Een concrete aanpak die u brengt naar de werkelijkheid van zingeving en spirituele beleving (een eigen pad) en juist ook naar de uitwerking daarvan in de dagelijkse praktijk (een eigen leven).

Alleen en met anderen. Doen wat je doet. Leven wie je bent.

Een psychosynthese coach of therapeut wordt ook aangesproken als gids, psycholoog, psychosynthese beoefenaar of energetisch behandelaar. De verschillende termen wijzen naar de verschillende niveau’s en werkwijzen waarmee deze begeleider bekend en vertrouwd is.

Structuur en Perspectief

Hoe onze samenwerking er concreet uit ziet:

Structuur

Kennismaking: 1 uur:

Gezamenlijke formulering van de kernvraag
Overeenstemming over de aanpak
Afspraken over data, frequentie, duur en honorering.

Een kennismakingsgesprek of intake verplicht u tot niets.
Wanneer u besluit er geen vervolg aan te geven bent u er ook geen vergoeding voor verschuldigd.

Traject: 3 tot 12 maal; sessies van één, anderhalf of twee uur:

Onderscheid tussen eigen wil (wensen) en het eigen gedrag (realiteit)
Inzicht in achtergronden en ontwikkelen van gedragsalternatieven
Toetsen aan de eigen beleving en aan de omgeving ook door oefen- en huiswerk opdrachten
Geregeld een tussentijdse evaluatie en een afrondend gesprek waarin we terugkijken naar het bereikte.

Perspectief:

Begeleiding gebeurt altijd vanuit een bepaald perspectief.
Als coach onderscheid ik drie basis perspectieven.
In overleg met u bepaal ik welke perspectief voor deze serie het meest toepasselijk is.
Uitgangspunt zijn uw vragen en ervaringen, welke gezien kunnen worden:

Vanuit uw persoonlijke ontwikkeling;
Vanuit de ontwikkeling van de persoon, binnen de organisatie;
Vanuit de ontwikkeling van de organisatie.

Steeds hanteer ik daarbij op de achtergrond vragen als:

waar wilt u of gaat u heen (toekomst),
wat is er nodig? (behoefte, verlangen, vermogen).

Wat staat er in de weg (blokkades),
wat ontbreekt er (gemis).

wat geeft u kracht (motivatie),
wie of wat geeft u steun (hulpbronnen).

Coaching brengt u naar de potentie om verandering en ontwikkeling vorm te geven en uw nieuwe competenties daadwerkelijk toepasbaar te maken in de dagelijkse praktijk.

Locatie coaching, counseling of supervisie: Studio 105, Rozengracht 105, Amsterdam.

Team coaching

Waar gewerkt wordt, wordt samen gewerkt.
‘Alcade’ weet daar mee om te gaan.

Team coaching workshop

Onderlinge relaties, gewoonten en cultuur zijn bepalend.
Voor de kwaliteit van acquisitie, proces en geleverd product;
voor de kwaliteit die door leidinggevenden en medewerkers ervaren wordt.

Wij ontwerpen met u een workshop waarin de deelnemers nieuw zicht krijgen:
– op de doelen van de organisatie
– op het gewenste samenspel
– op hun eigen mogelijkheden
– op hun persoonlijke bijdrage.

Pieter van Loon faciliteert leer- en veranderingsprocessen sinds de jaren ’90.
Hij is goed in staat om groepsprocessen uitnodigend, inspirerend en stevig te begeleiden.

Team coaching management

Samenhang en samenspel tussen partners of managementteam stralen uit naar alle betrokkenen.

In de hectiek van het dagelijks werk en leven is er zelden tijd en rust om daar aandacht aan te geven.
Onderlinge spanningen zijn dan het eerste signaal dat er vernieuwing en herijking nodig is.
Ga dan nog maar eens ontspannen met elkaar om de tafel zitten…..

‘Alcade’ weet daar mee om te gaan en helpt u in twee gesprekken opnieuw op elkaar af te stemmen.

met wie: Pieter van Loon en Monique van Reijen

In 1955 ben ik in Den Haag geboren: Statenkwartier, vlakbij Scheveningen.

Strand, duinen en vissershaven.

Mijn vader, Piet van Loon, kwam uit Brabant. Mijn moeder, Wendela barones van Voorst tot Voorst, kwam uit Gelderland. Zij waren door familiehistorie en oorlog zowel regionaal georiënteerd als wereldburgers.
In 1966 namen zij het gezin mee naar De Nieuwe Wereld: Pieter van Loon, coach en therapeut in AmsterdamNew York en Washington zien, de Verenigde Naties en de Wereldbank, de uitgestrekte bossen van New Hampshire, het landgoed van Thomas Jefferson. Toen ik 17 was  reisde ik in Israël.
Sinds 1974 woon ik in Amsterdam. Ik ben de trotse vader voor een zoon.

Als bedrijfskundige (Business Studies UK) en adviseur personeel & organisatie werd ik opgeleid. Van ’76 tot in ’92 werkte ik in verschillende management-functies, zowel not-for-profit als just-for-profit. Steeds onderlegd & enthousiast, gedreven & resultaatbelust.

Gaandeweg verschoof mijn interesse van de ontwikkeling in bedrijven, management en organisaties naar de ontwikkeling in individuele mensen. Eerst was ik vooral nog organisatieadviseur: in 1989 vestigde ik daarvoor Choice Consultancy.
Een passende naam vooral toen ik als consultant, trainer, outplacement- en carrièreadviseur actief was.  Een nieuwe naam werd gewenst naarmate ik me meer ging bezighouden met de archetypische, mythische en culturele  levens- en transformatieprocessen.  In 2006 werd het: ‘Alcade’ Procesbegeleiding Amsterdam.

Ruim 20 jaar ben ik nu als coach en therapeut professioneel bezig met mensen en hun wensen. Met  mannen en vrouwen, autonome ontwikkeling, samenwerking en samenleving, beweging en verstarring, innerlijke drijfveer en motivatie. Met inzicht en verlangen, met keuzes die we vermijden of gemaakt hebben. Hoe die keuzes invloed hebben op onze relaties binnen gezinnen of in bedrijven. Hoe we leiding geven en leiding nemen in onszelf en in onze omgeving.

Afhankelijk van de vraag kan ik kiezen uit benaderingen ontleent aan de humanistische psychologie, organisatiekunde, (familie- en organisatie-) opstellingen, NLP, empowerment, tantra, mindfulness, Emotionally Focused Therapy (EFT).
In 2001 heb ik de vijf-jarige opleiding tot psychosynthese-therapeut afgerond.
Daar leerde ik over de dans die De liefde en De Wil steeds, als eb en vloed, met elkaar voeren.
In 2002/2003 volgde ik een jaaropleiding in het werken met systemische- en familieopstellingen.
De rijke invloed van herkomst, traditie en cultuur kwam daarmee opnieuw tot leven.
In 2008 startte ik ‘Studio 105’; een verband van coaches en therapeuten uit verschillende disciplines.
Mijn supervisor bracht mij in 2009 in contact met de ‘Emotionally Focused Therapy’ (EFT) van Sue Johnson.
In 2010 begon ik ook daar mee te werken en begin 2011 voltooide ik de basisopleiding, waarmee ik ook officieel relatietherapeut werd. Met regelmaat begeleid ik ook teams binnen diverse organisaties.

Ik ben lid van de “Psychosynthese Vereniging Nederland & België” (PVNB) en de “Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in Ontwikkelen en Opleiden”(NVO2), waarbij ik mij verbonden heb aan de beroepscode en klachtenprocedures.

Er zijn mensen om mij heen. Een psycholoog als supervisor, een vaste intervisiegroep en verschillende collega’s die willen en kunnen:  overleggen, steunen, aanvullen en bekritiseren. Hun aanwezigheid en bereidheid waardeer ik steeds weer.

 

: Monique van Reijen

Ik begeleid en adviseer organisaties en mensen die met veranderingen te maken hebben. Dat doe ik bij innovaties, fusies en business development, of als er in een organisatie iets mis gaat. Ook individueel bij veranderingen in een mensenleven. Ik ga uit van liefde en geloof in ervaringsleren.
Dat zie ik terug in de Kunsten en de Gaming-industrie.
Met mijn partner, zijn twee dochters en zoon, ben ik na veel rondreizen intens gelukkig.

www.moniquevanreijen.nl

Tarieven

Voor de kosten van begeleiding, ook van workshops en leertrajecten, krijgt u een factuur.

Het is aan u om deze tijdig over te maken.
Mogelijk komt u voor vergoeding of belastingaftrek in aanmerking, lees hier meer daarover.
Wij hebben met verzekeraars of werkgevers geen contact en wij wisselen met hen geen informatie uit, tenzij op uw expliciete verzoek.

Kennismakingsgesprek:
Een kennismakingsgesprek verplicht u tot niets.
Wanneer u besluit er geen vervolg aan te geven bent u er ook geen vergoeding voor verschuldigd.
Wanneer u besluit er wel vervolg aan te geven dan wordt ook de eerste sessie in rekening gebracht.

Tarieven coaching en therapie:

Particulieren: € 125,- per uur, inclusief btw.

Zelfstandigen: €  115,- per uur, exclusief btw.

Bedrijven, BV, NV of overheidsinstellingen: € 155,- per uur, exclusief btw.

Alle tarieven zijn uurtarieven en gelden ook als u samen komt.

Tarief eenmalige individuele (familie-) opstelling:
Een eenmalige individuele sessie duurt anderhalf tot maximaal 2 uur:  € 87,50.
Voor vervolgsessies breng ik het gewone tarief in rekening.

 

Afspraken afzeggen:
Afzeggen kan kosteloos tot 48 uur vooraf aan de afspraak.
Bij afzeggen tussen 48 en 24 uur vooraf aan de afspraak wordt de helft in rekening gebracht.
Bij afzeggen minder dan 24 uur tevoren wordt de afspraak geheel in rekening gebracht.

Workshops, cursussen en trajecten; deelnemersbijdrage.
U schrijft in voor de gehele duur van een workshop, cursus of traject.
Na aanmelding is het volledige bedrag verschuldigd.
Kosteloos afzeggen tot 2 weken tevoren, daarna is geen restitutie mogelijk.
Mocht een workshop, cursus of traject om welke reden dan ook niet doorgaan, dan wordt binnen drie weken de betaalde deelnemersbijdrage teruggestort.

Vrijwilligheid en verantwoordelijkheid.
Uitgangspunt bij coaching, therapie, workshops, cursussen en trajecten is altijd primair uw eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid. Door in te schrijven of deel te nemen verklaart u daarmee akkoord te gaan.

Mailinglist.
Bij aanmelding worden uw gegevens opgenomen in de mailinglist. Daarmee wordt U op de hoogte gehouden van eventuele programma wijzigingen en ontvangt u vier keer per jaar een korte nieuwsbrief. Laat het svp even weten als u daar geen prijs op stelt.

Vergoedingen

Voor de kosten van begeleiding, ook van workshops en leertrajecten, krijgt u een kwitantie of factuur.
Het is aan u om deze tijdig over te maken.
Met verzekeraars of werkgevers hebben wij geen contact en wisselen wij geen informatie uit.
Alleen op Uw expliciete en schriftelijke verzoek wordt van deze regel afgeweken.

Informatie over u of uw vragen komt dus niet in uw werkgevers-, medisch- of verzekeringsdossier terecht.

Mogelijk kunt u door indiening van kwitantie of factuur een gehele of gedeeltelijke vergoeding krijgen.
Onderstaand vindt u:
  • “Deel 1: Vergoeding door Zorgverzekeraars”.
  • “Deel 2: Tegemoetkomingen en Aftrekposten”.
Dit overzicht is ter informatie.
Het is bedoeld als wegwijzer voor wie verder wil zoeken.
Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Deel 1: vergoedingen door zorgverzekeraars.
De regels over vergoedingen door ziektekostenverzekeraars verschillen per aanbieder, per polis, per jaar.
Het beste kunt u dit navragen bij uw eigen verzekering.
Psychosynthese-therapie wordt doorgaans vergoed uit de aanvullende verzekeringen.
Soms wordt vergoed onder het kopje ‘psychologische hulp’ en soms onder ‘alternatieve geneeswijze’.
Uw coach of coaching valt daar doorgaans ook onder.
Het beste kunt u dit navragen bij uw eigen verzekering.
Mogelijke kunnen onderstaande gegevens u daarbij helpen.
Het ‘Aansluitnummer Centrale Zorgverzekeraars’ is:   034.529.
De ‘Vektis ABG Code’ van de praktijk is:   90(0)13496.
Beroepsvereniging:
“Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in Ontwikkelen en Opleiden”, NVO2; lidnummer 17178.
Deel 2: Tegemoetkomingen en Aftrekposten
Aftrekposten: studiekosten.
De uitgaven die men maakt voor het volgen van een opleiding om de vakkennis te vergroten of voor studie voor (toekomstig) werk, zijn onder voorwaarden aftrekbaar.
Die voorwaarden zijn:
* de belastingplichtige of zijn partner doet de uitgaven voor zijn studie;
* de opleiding of studie is gericht op zijn (toekomstige) beroep of werk;
* er is sprake van een leertraject. Hierbij doet u kennis op onder begeleiding of toezicht.
* de uitgaven zijn hoger dan de drempel van € 500. Uw totale kosten min eventuele vergoedingen zijn hoger dan de drempel van € 500. De kosten boven de drempel mag u aftrekken, tot maximaal € 15 000.
Het is voor de belastingdienst van geen belang of de begeleiding verricht wordt door een psycholoog, therapeut of coach. Actuele en uitgebreidere informatie vind u bij De Belastingdienst.
Aftrekposten: ziektekosten.
Aftrekbaar voor de inkomstenbelasting zijn de kosten voor therapie, materiaal, reis- en parkeerkosten. Meer informatie vind u bij De Belastingdienst.
Persoon Gebonden Budget (PGB).
Indien u een PGB is toegewezen kunt u daarin ook de kosten van een coach of therapeut onder brengen.
Werkgevers.
Werkgevers zijn in voorkomende gevallen bereid bij te dragen aan de ontwikkeling van medewerkers.
Zij zijn dan bereid de kosten van begeleiding geheel of gedeeltelijk te vergoeden.
In sommige grotere bedrijven bestaan ook regelingen voor “uitvalspreventie”.
Gemeenten: bijzondere bijstand.
In sommige gevallen is de gemeente Amsterdam bereid om begeleiding te vergoeden uit de bijzondere bijstand.
Dit overzicht is ter informatie.
Het is bedoeld als wegwijzer voor wie verder wil zoeken.
Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.