Cursus: "Over Liefde en relaties":

5 dinsdag avonden in maart en april, Amsterdam centrum.
Een voorjaarsreis voor vroege vogels die beseffen hoeveel méér er mogelijk is.
We gaan de liefde opzoeken met intense nieuwsgierigheid.
Het is een hemels sprookje, ee Annuleren n sfeer van feeëriek verlangen, waarvan je weet dat het mogelijk is.
Je hebt het al zo vaak meegemaakt, doorgaans op onbewaakte momenten.
Je gaat leren die sfeer aan te maken, die situatie, waardoor het mogelijk is.
De wereld van de sprookjes verbinden met de alledaagse realiteit.

Liefde ervaar je en bedrijf je.
Bewust en onbewust, in steeds wisselende mate, duizend momenten op een dag.
Ze ontspringt aan je verlangens en beantwoordt je diepste roep.
Het meest verhevene laat ze zien in het dagelijks leven van alledag.
Ze zoekt je en verleidt je, soms sluipend, soms speels.
Vaak gaan de mooiste momenten onopgemerkt voorbij.

Jouw geschiedenis en gewoonten maken hoe je met haar om gaat.
Jouw relatie met jezelf en met anderen wordt door haar beïnvloed.
Je kunt altijd meer van haar facetten opzoeken en beleefbaar maken.
Voor jezelf en voor je omgeving.

Een reis zonder einde, die je met de jaren steeds rijker maakt.
Als je wilt kun je een paar avonden met enkele reisgenoten oefenen en wat dieper kijken.
Wij geven je een ruimte waarin je kunt onderzoeken wat er voor jou nog meer mogelijk is.
Waar de diepte nog roept, waar oude kleren afgelegd kunnen worden, waar licht tot inzicht leidt.

We gaan praten en luisteren, kijken en zien, bewegen en stil staan, oefenen en uitproberen.
Ervaren, denken en voelen gaan we samen brengen met EFT, mindfulness en systemische opstellingen.

Voor wie:
Voor warme mensen die van hun warmte en kwetsbaarheid nog meer willen genieten.
Voor wijze mensen die al wat meemaakten en juist daardoor beseffen hoeveel er nog is om te ontdekken.
Voor vrouwen die verlangend zijn en hun best doen, soms net met het verkeerde been.
Voor mannen die weten wat ze willen, zich soms toch een beetje hoekig, onhandig voelen.

Eén open avond waarin we met elkaar kennis maken; daarvoor nemen we “de tederheid” als thema.
Vier besloten vervolgavonden, steeds met een eigen thema.
Voor € 225,- met acht tot twaalf deelnemers op vijf dinsdagavonden in Amsterdam Centrum.

Bel hem (Pieter 020-4.230.841) of haar (Monique 0646.097.458) als je meer wil weten,
of klik op de Cursusagenda voor de details of om je aan te melden.

Data en Inschrijven

Cursus: “Over Liefde en relaties”.

Eenmalige cursus waarin met plezier persoonlijk en intensief gewerkt wordt.
Vijf maal op een dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur. Vanaf 19.00 zijn wij er om u te ontvangen.

Cursusdata komende serie:

maart: 15, 22, 29,
april:    5, 12, steeds op de dinsdagavond.

Zes tot twaalf deelnemers.
Uw bijdrage: € 225,- .
Adres: Studio 105, Rozengracht 105, 1016 LV Amsterdam.

Schrijf je in per mail of bel hem (Pieter 020-4.230.841) of haar (Monique 0646.097.458)
èn maak je deelnamebijdrage over naar NL46ABNA 0986 624 853 ten name van P.N.A. van Loon te Amsterdam, onder vermelding van ‘Cursus’.
Plaatsing geschiedt in volgorde van betaling; houders Stadspas 10% korting.
Zou je na de eerste avond afzien van verdere deelname dan krijg je je bijdrage voor de overige avonden terug.

Workshops, cursussen en trajecten; deelnemersbijdrage.

Door wie: Pieter & Monique

De cursus “Over Liefde en relaties” wordt gegeven door Pieter van Loon en Monique van Reijen.

Monique over Pieter:

Pieter weet.

Dingen die mensen heel diep herkennen.
Hij kijkt, luistert en voelt.
En komt met een verhaal, sprookje, of opmerking
Waar je op reageert.
Je wordt blij, opgelucht, boos of verdrietig.
En weet niet precies waarom.
Maar wel dat het klopt.
En dat je wordt begrepen.

Bij Pieter voel je een groothartige acceptatie.
Van jezelf.
Wat je ook doet, vindt, niet weet of hebt gedaan.
Zijn “zijn” relativeert, toont  verbanden, geeft lucht…
Verbindt over eeuwen en culturen heen.
Een ontmoeting met Pieter
blijft nooit beperkt tot het moment zelf.

 

Pieter over Monique:

Monique is een wereldvrouw.

Intens levendig en geïnteresseerd is ze, in werelden, bedrijven, culturen, mensen.
En vooral in de verhalen uit de achtergrond: hoe het leven zelf geleefd wordt.
Ze kijkt en luistert onbevangen en weet ineens het essentiële uit woord of gebaar op te vangen.
Ze verbindt vreemden aan elkaar met haar inzet, warmte en humor.

Ik heb haar gevraagd om “Over Liefde” met mij samen te geven, omdat ze feilloos haar aandacht heeft bij trends en bewegingen die ik over het hoofd zie of laat liggen.

Historie "Ik en de Ander".

Onderstaand vind u informatie over cursussen “Ik en de Ander” die tussen 2005 en 2010 werden gegeven.


 

“Ik en de Ander”, doorlopende cursus over mensen in ontwikkeling.
Het is geen therapie, maar wel personal, mental  en collateral coaching.

 

“De Ander toelaten, om dichter bij jeZelf te komen.” (Carien & Linda)

Je kunt je bewust worden van de thema’s in je leven, je zoektocht naar persoonlijke groei. Welke rol wil jij in je leven vervullen? Wat kun je hier en nu kenbaar maken?

Je leert kijken naar jezelf en naar anderen, op verschillende niveaus, vanuit verschillende perspectieven. Je herkent gedragspatronen en weet die te wijzigen. Je neemt de tijd om even stil te staan, bij je zelf te zijn. En van daar uit ga je weer bewegen, zoek je het contact met de ander.

Koester je ziel in de schaduw van het mysterie. Waar het onbewuste aanwezig is in het bewustzijn kom je in het gebied van ‘the inner secret’. De plaats waar het mysterie en het samenzijn met enkele anderen je leidt tot nieuwe wegen, tot nieuwe ervaringen, nieuwe mogelijkheden.

 

 

The Inner Secret, de Reis naar het Zelf. Najaar 2007.

Deze reis is zo oud als de mensheid en zo nieuw als iedere dag.
Het diepste geluk ligt besloten in je eigen wezen.
Hoe het geheim te ontdekken, te leren hanteren?

Je kunt opnieuw een boek lezen, een opleiding volgen, een cursus doen, maar waar vind je de medereizigers voor wat je echt zoekt en wat je werkelijk zelf kunt doen?

Deze serie bijeenkomsten staat niet op zich. Ze werd al meerdere malen gegeven en gaat steeds door. Diepgang en richting worden bepaald door de vragen en inbreng van jou en de anderen. Sommigen namen al eens eerder deel en anderen komen voor het eerst. Steeds weer zoeken we naar de stap, het bewustzijn of het inzicht dat voor jou nu van belang kan zijn.

Over deze reis, de schatten en de vindplaatsen is veel geschreven.
Je kunt in de heel oude boeken zoeken, bijvoorbeeld in de Kabbala of bij de alchemisten.
Meer van deze tijd zijn de sprookjes van Paul Coelho, of “De kracht van het Nu” van Eckhart Tolle.
Rhonda Byrne schreef ‘The Secret’ met allerlei aanwijzingen, gezegden en vingerwijzingen.

– Wat is een Leerling zonder Leraar?– Wat is een Leraar zonder Leerling?– Het is alleen de Leerweg die hen verbindt.

 

In iedere serie bijeenkomsten neem ik voor mezelf een ander aandachtspunt.
Zo werd eerder aandacht besteed aan de ontwikkeling van het groepsproces en de gedachten van Irving Yalom hierover; aan het samengaan van een spirituele waarde als ‘mededogen’ met de directe interactie. Het boek dat ik daarbij gebruikte was van M.B. Rosenberg en heet “Geweldloze communicatie, ontwapenend en doeltreffend“.
In de volgende serie kwam de rollen en invloeden van ‘de getuige’ naar voren.  In de najaarsserie 2008 ging de aandacht naar de omgang met een levensopdracht. “The last Barrier” van Reshad Feild diende mij daarbij als leidraad.
Daarna: “Over de wil tot liefde, in al hun verschijningsvormen”. Met op de achtergrond Ken Wilber: ‘Het Atman Project”  en Maslov; “Psychologie van het menselijk zijn“.
Najaar 2009 was er het verhaal van Karlfried Durckheim. Iemand waar mijn Oom Ton in de leer was, tegen de zin van mijn vader in. De titel: “De roep om de meester“. Met daarin gedachten over het verschil tussen Leerlingen, Meesters en Wijzen. Vlekkeloos sluit hij aan bij Tuth Chin Nam in het ‘Het Tibetaanse boek van leven en sterven’.
Voorjaar 2010 was het “Transpersoonlijke Ontwikkeling” van Roberto Assagioli. Hij beschrijft de verwevenheid van de psychologische en spirituele (transpersoonlijke) ontwikkeling van de mens en de verschillende stadia daarin. De vraag of spirituele ontwikkeling leidt tot ‘verlichting’ en hoe dan, of we dat eigenlijk wel wenselijk vinden, heeft ons enkele avonden bezig gehouden.

 


 

In de serie mei-juni 2010 onderzoeken we het eigen “zelf-beeld”:
– Hoe ontstaat het, waardoor wordt het beïnvloed?
– Waar is het werkelijkheid, waar een vergeten of gewenste fictie?
Daarbij kijken we naar handeling als instrument van manifestatie.
Eenvoudiger gezegd: Het wordt zomer!
Wat kun je doen om de zomer en jezelf tot volle levendigheid te brengen?
Ook als je nog allerlei gewone sores erbij hebt!


 

“Hechte partnerrelaties zijn een safe haven: we hoeven maar aan onze dierbaren te denken en we worden rustiger”. (Sue Johnson)

Najaar 2010: Het oefenen van liefde.

– Wat doe je om contact te maken?
– Kun je kwetsbaar zijn, wanneer jij dat wilt?
– Waar gaat je energie naartoe?
– Wie kies jij? Of laat jij je kiezen?
– Welke rol speelt aandacht voor jou:
of bevestiging, aanraking, passie, seksualiteit?
– Wat volg jij om te weten wat goed is:
je denken, emotie, intuïtie, normen, voelen?
– Waar ligt de overgang van intens liefdevol naar vrijgevigheid?

Na vijf avonden zal je liefdesleven anders, rijker zijn.
Zeker zal de hoop weer tot leven komen, dat ook jij jouw verlangen kan leven en vervullen.

Na vijf avonden is de dans waarin mannelijkheid en vrouwelijkheid naar elkaar zoeken nog niet voorbij.
Daarom gaan wij deze cursus nog een paar keer geven, met steeds een andere inhoud.
Betrouwbaar en onvoorspelbaar: grillig als liefde willen we zijn, en steeds aansluitend bij jouw leven en wensen.

Het oefenen van liefde: Programma vijf avonden, najaar 2010.

 

Openingsavond: De weg naar het hart  
    Toegankelijk Ontvankelijk Betrokken
  Het dragen van verlangens  
    Liefde is erfelijk en a-persoonlijk
     
2e avond: Dichtbij het hart  
    Duivelse dialogen
  Het verdragen van nabijheid  
    Het denken mag er ook bij
     
3e avond: Ruimte voor het hart  
    Minnaars maken een tuin
  Het verdragen van lelijkheid  
    Jezelf in de ogen zien
     
4e avond: Raak aan het hart  
    Vind het lef je pijn te laten zien
  Liefde is zeer betrouwbaar  
    Geliefden zijn onvoorspelbaar
     
Laatste avond: Scheidend hart  
    Tussen droom en werkelijkheid
  Hereniging  
    Staan menselijke betrekkingen
     

 

“Mensen met hechte relaties kunnen de buitenwereld beter aan.” (Sue Johnson)

Het oefenen van liefde. Avondstructuur:

We werken afwisselend met twee basis-indelingen.
De ene is gericht op het herkennen, beïnvloeden en trainen van gedragspatronen.
Het andere is gericht op het vergroten van je eigen gevoeligheid, intuïtie en inzicht.

 

19,15 Ontvangst
19,30 Aanvang
  Korte ronde
  Toelichting op onderwerp van de avond
Mini-lecture: kennis-overdracht
19,45 Oefening
ruimte voor aantekeningen
ruimte om te spreken:
Waarin sluit dit aan op jouw ervaringen?
Ruimte om te kijken:
Hoe doen we dat vandaag, hier & nu, onderling?
20,45 Pauze
21,00 Korte ronde
21,05 Verdieping:
mini-lecture, gesprek, geleide fantasie of visualisatie
21,20 ruimte voor aantekeningen
ruimte om te spreken:
Wat voor aanvullends heb je nu ontdekt?
21,35 ruimte om te spreken:
Wat kun je hiermee in het dagelijks leven doen?
Hoe ga jij dit de komende week vormgeven?
21,50 Afronding
22,00 Sluiting

Bovenstaande indeling is een weergave van het raamwerk.
Wanneer we “oefenen in liefde” zal het raamwerk ongetwijfeld op de helling gaan.