“Ik heb de workshop als heel bijzonder ervaren. Er is sindsdien ontzettend veel gebeurd en veranderd.
Ik ben er heel zeker van dat wat er gebeurd en veranderd is tijdens de workshop hier toe de aanzet is geweest.
Ik kom dan ook zeker nog een keer terug.”

Workshops Familieopstellingen in Centrum Amsterdam.

‘Systemische Opstellingen’ is een methodiek waarmee je naar een vraag, thema of situatie kunt kijken, zonder veel geanalyseer of gepsychologiseer.
Bewuste en onbewuste factoren komen naar voren, worden helder en beïnvloedbaar.

De meest bekende werkvorm van systemische opstellingen is de familieopstelling waarbij onderzocht wordt of huidige belemmeringen in het persoonlijk leven of in relaties voortkomen uit eerdere gebeurtenissen in de familie. Vragen over relaties, identiteit of je eigen plaats innemen hoeven niet altijd uit de familie voort te komen. Wij onderzoeken meer mogelijkheden.
Daarnaast kun je ook een loopbaanopstelling doen rond werk- of beroepskeuze; een organisatieopstelling rond samenwerkings- of effectiviteitsvragen; of een opstelling rond ziekte en gezondheid.

U kunt zich iedere dag aanmelden voor een Individuele Opstelling,
die u alleen of met partner of familielid kunt komen doen.
Bel me even om met elkaar kennis te maken: 020 – 4 230 841 of meldt u direct aan per mail.

Workshops systemische- en familieopstellingen.
Geregeld wordt ook een workshop gegeven, dan werkt u met 4 – 10 deelnemers samen.
Workshops duren een dag en worden gehouden in Amsterdam.
Als deelnemer kunt u kiezen een eigen opstelling te doen, deel te nemen als ‘representant’, of als toehoorder aanwezig te zijn. Er zijn maximaal 10 deelnemers per workshop.

individuele opstellingen

Het is ook mogelijk om familieopstellingen te doen in individuele sessies.

In het eerste half uur zoeken we naar de thema’s die van belang zijn en de (familie)-invloeden die daarbij een rol kunnen spelen en maken we een allereerste, algemene opstelling. Dat kan op het whiteboard, of met speciale sjablonen, poppetjes of steentjes die we gebruiken als representanten. In de resterende tijd maken we dan een of enkele specifieke opstellingen.
Natuurlijk kan dit ook voor carrière-, loopbaan- of relatie-opstellingen.

Het ook mogelijk een partner mee te brengen, bijvoorbeeld wanneer je meer over een huidige of vorige relatie wil weten. Dan kijken we met elkaar naar de factoren die jullie relatie beïnvloeden of beïnvloed hebben.
Een eenmalige individuele sessie duurt anderhalf tot maximaal 2 uur; de kosten bedragen € 82,50.
Voor vervolgsessies breng ik het gewone tarief in rekening.

Workshops en individuele opstellingen hebben ieder hun eigen waarde.
In individuele opstellingen krijg je alle aandacht, zonder dat er anderen bij aanwezig zijn. Je kunt zelf datum en tijd afspreken. In de workshops werk je met elkaar, je deelt elkaars vreugde en verdriet, helpt elkaar. Sommigen ervaren dat als levendiger.

De effectiviteit van beide methodes is even groot.

Data en Inschrijven

Data en Inschrijven

U kunt zich iedere dag aanmelden voor een Individuele Opstelling.
Bel om even met elkaar kennis te maken: 020 – 4 230 841 of meldt u aan per mail.

De workshops familieopstellingen worden gegeven in ‘Studio 105’, Rozengracht 105, in Amsterdam.
U kunt komen kijken, een vraag inbrengen, of deelnemen als representant.
Vanaf een half uur voor aanvang bent u welkom.
Het aantal deelnemers varieert van minimal 4 tot maximaal 10.

Een nieuwe workshop wordt gepland zodra er 8 – 10 geïnteresseerden zijn aangemeld.

Opstellen gaat zo:

Als deelnemer kunt u kiezen een eigen opstelling te doen, deel te nemen als ‘representant’, of enkel als toehoorder aanwezig te zijn. Als u een opstelling wilt doen, dan vragen de begeleiders u naar de vraag of het thema dat voor u van belang is.

Zij helpen u vervolgens representanten te kiezen uit de aanwezigen en zij begeleiden verder de opstelling en de ontwikkeling daarin. Direct en concreet. Je ziet en voelt wat er zich afspeelt, wat er mogelijk is.

De begeleiders kijken steeds wat de mogelijkheden zijn om binnen de eigen kracht en rust voldoende licht toe te laten bij de thema’s die ingebracht worden.
Daar komen oplossingen uit voort.

Een enkele opstelling duurt ongeveer een uur.

Workshops worden gegeven in Amsterdam of op een door u gewenste locatie.

Feiten zijn de basis

 

Bij opstellingen zijn vooral de feitelijke gebeurtenissen van belang.
De toenmalige emotionele ervaringen, morele opvattingen of ‘psychologische’ verwikkelingen blijken eerder verwarrend dan verhelderend te werken. Juist door uit te gaan van de feitelijke gebeurtenissen, die vaak diep hebben ingegrepen in het leven van de familie en haar leden, ontstaat zicht op een diepere realiteit.

Feiten zijn:
– Wie
– Wanneer
– Waar
– Waaraan

Denk bijvoorbeeld aan het vroeg-overlijden van (groot)ouders; ‘vergeten’ familieleden; ernstige ziekten; oorlog en oorlogshandelingen; doodgeboren kinderen; eerdere relaties; echtscheidingen; adopties. Wanneer een familie afhankelijk was van een bepaalde ‘zaak’ kan dat ook van belang zijn. Dat kan een huis, boerderij of schip zijn, soms ook een religie of ideologie.

Stamboom

Kijk eens wat je werkelijk weet van je familie (of organisatie). Het maken of opzoeken van een stamboom kan je daar misschien bij helpen. Wie kwamen er voor jou en wat je weet je van hen? Dan merk je ook al snel wat je niet weet, waar je vragen over hebt.

Voorbereiding

 

De beste voorbereiding is het deelnemen aan een workshop en mee maken wat er gebeurt. Van daaruit zullen er vragen bij je opkomen en kun je kiezen mij te bellen, op internet te kijken of een boek te lezen. Het kan ook andersom.Wanneer je geïnteresseerd bent in de methodiek van systemische opstellingen dan is “De verborgen dynamiek van familiebanden” een stevige en heldere ingang. Ben je meer geïnteresseerd in de sfeer en oorsprong van dit werk dan geeft “Stilte in het midden” vele aanknopingspunten. Beide boeken zijn geschreven door Bert Hellinger, die de afgelopen decennia deze methode op de voorgrond bracht.

Op internet is gedetailleerde informatie te vinden op www.Hellinger.com en www.opstellingen.net.
Op de site van Michaël Molenaar, www.syst.nl, worden enkele boeken gepresenteerd, kunt u een korte video zien of een proefschrift lezen.
Vanuit de familieopstellingen werden ook de organisatieopstellingen ontwikkeld. Jan Jacob Stam schreef: “Het verbindende Veld; organisatieopstellingen in de praktijk”.

Stamboom

Om je voor te bereiden kun je ook eens kijken wat je weet van je familie (of organisatie). Het maken of opzoeken van een beknopte stamboom kan je daar misschien bij helpen. Kijk eens wie er voor jou kwamen en wat je wel van hen weet. Dan merk je ook al snel wat je niet weet. Is er iets of iemand buitengesloten, geheim geworden? Is er misschien een opa, tante of neef die er meer van weet?

Als je graag nog verder wilt gaan kun je eens naar de volgende vragenlijst kijken.
En voordat je het vergeet: de beste voorbereiding is deelnemen aan een workshop.

 

Vragen over de familie.
Overgenomen uit “Vliegen met sterke vleugels” van Bertold Ulsamer.

Feiten over de relatie:

Waar en wanneer hebben je ouders elkaar leren kennen?

Hoe oud was je moeder toen?  En je vader?

Hoe oud waren ze toen ze trouwden en indien ze niet getrouwd waren of als ze later gescheiden zijn, wat was de reden hiervan? Wie is er weggegaan?

Had je vader of moeder vroegere belangrijke liefdes, verloofden of echtgenoten?

Hoeveel broers en/of zusters heb je? (ook halfbroers en -zusters)

Hoeveel broers en/of zusters heeft je moeder?

Hoeveel broers en/of zusters heeft je vader?

 

Een op jonge leeftijd overleden familielid wordt nog wel eens vergeten.

Heb je jongere broers en/of zusters die op jonge leeftijd overleden zijn?

Is je vader of moeder overleden vóór je vijftiende?

Hebben je broers en/ of zusters op de een of andere manier een zwaar lot te dragen?

Zijn er broers en/of zusters van je moeder op jonge leeftijd overleden?

Zijn er broers en/of zusters van je vader op jonge leeftijd overleden?

Zijn er broers en/of zusters van je grootouders van moederszijde op jonge leeftijd overleden?

Zijn er broers en/of zusters van je grootouders van vaderszijde op jonge leeftijd overleden?

Zijn er vaders of moeders met kinderen jonger dan 15 jaar overleden?

Is er een vrouw in de familie overleden tijdens de bevalling, aan de gevolgen van de bevalling of heeft zij er ernstig letsel aan overgehouden?

 

Misdaad, ernstig onrecht of zware schuld kunnen door werken over meerdere generaties.

Heeft een familielid een misdaad begaan, zoals moord of doodslag?

Was een familielid de dader van seksueel misbruik?

Was er iemand in de familie ‘fout’ in de oorlog?

Is er iemand onrechtmatig erfgenaam?

 

Noodlottigheid, uitgestoten familieleden, verlies van biologische ouders of land van herkomst.

Heeft er iemand in de familie zelfmoord gepleegd?

Werd er iemand slachtoffer van een misdaad?

Was er iemand lichamelijk of verstandelijk gehandicapt?

Zat er iemand in een psychiatrische inrichting?

Zat er iemand in de gevangenis?

Ging er iemand failliet?

Was er iemand homofiel?

Is er iemand op de een of andere manier uit de familie gestoten?

Is er iemand weggelopen?

Zijn er onechte kinderen?

Werd er een kind aan pleegouders of familieleden weggegeven?

Zijn er pleegkinderen of adopties?

Werd er iemand uit zijn land verdreven of is hij eruit gevlucht?

Is er iemand met ouders van verschillende nationaliteiten?

Was er in de een of andere vorm een tragisch noodlot?

Is er sprake van dit soort noodlottige gebeurtenissen in de familie van je vader en moeder?

Of in de familie van je grootouders?

Of in de familie van je overgrootouders?

 

Een goed overzicht over de familie krijg je door middel van de stam­boom of de genealogie.

¹Je familie van herkomst bestaat uit de systemen (gezinnen) van je ouders, grootouders en voorouders. Dat omvat dus je (half) broers en zussen, je overgrootouders etc. Daarbij ook eerdere partners van hen en mensen waarmee familieleden een bijzondere lotsverbondenheid (in de oorlog samen ondergedoken, bijvoorbeeld) hebben.

² Je huidige systeem bestaat uit je gezin: je partner en je kinderen, en daarbij eerdere relaties van jou en je partner, en eventuele kinderen daaruit. Ook de mensen waar jij of een van je  gezinsleden een bijzondere lotsverbondenheid mee hebt maakt deel uit van het huidige systeem ( bijvoorbeeld iemand die jouw leven heeft gered, iemand met wie je een zware beproeving op leven en dood hebt doorstaan, een kind van een familielid waar een intense zelfgekozen band mee bestaat)

Met wie

Pieter van Loon

In 1955 ben ik in Den Haag geboren: Statenkwartier, vlakbij Scheveningen.
Strand, duinen en vissershaven.

Mijn vader, Piet van Loon, kwam uit Brabant. Mijn moeder, Wendela barones van Voorst tot Voorst, kwam uit Gelderland. Zij…..

Lees Verder……

Monique van Reijen

Ik begeleid en adviseer organisaties en mensen die met veranderingen te maken hebben. Dat doe ik bij innovaties, fusies en business development, of als er in een organisatie iets mis gaat. Ook individueel bij veranderingen in een mensenleven. Ik ga uit van liefde en geloof in ervaringsleren.
Dat zie ik terug in de Kunsten en de Gaming-industrie.
Met mijn partner, zijn twee dochters en zoon, ben ik na veel rondreizen intens gelukkig.

www.moniquevanreijen.nl

“Voorbij goed en kwaad ligt een andere dimensie. Daar zal ik je ontmoeten.”   (Rumi)